Terapia- ja

hyvinvointipalvelut

Terapeuttista keskustelutukea elämän solmukohtiin ja

tutkimusmatkoja sisäiseen maailmaan taiteen keinoin

Sana creante muodostuu latinankielisestä verbistä creāre (luoda) ja prepositiosta ante (ennen, eteenpäin): luovuus on sekä ennaltaehkäisevä ja tasapainottava että eteenpäinvievä ja eheyttävä voima. Creante on  luovuusterapeuttisiin menetelmiin erikoistunut yritys, joka tarjoaa matalan kynnyksen taideterapia- ja lyhytterapiapalveluja yksilöille, pareille, perheille ja ryhmille pääkaupunkiseudulla ja lähialueilla. Lyhytterapia on ammatillista keskusteluapua elämän pieniin ja suuriin haasteisiin, jossa asetumme yhdessä tarkastelemaan tilannettasi ja etsimään keinoja voimavarojesi vahvistamiseksi ja suuntasi kirkastamiseksi. Kun sanat eivät riitä tai ovat syystä tai toisesta ulottumattomissamme, taideterapia antaa mahdollisuuden tutkia elämää kaikkine valoineen ja varjoineen monitaiteellista itseilmaisua terapiasuhteessa apuna käyttäen. Niin taideterapian kuin lyhytterapian keinoin voidaan kartuttaa itsetuntemusta, kehotietoisuutta, itsesäätelytaitoja, turvaa ja toivoa — edetä askel kerrallaan kohti merkityksellistä, myönteistä muutosta. 

Palvelut

Taideterapia


Taideterapia on kaikille sopiva psykofyysinen terapeuttinen hoito- ja kuntoutusmuoto, jossa omaa elämää ja kokemusmaailmaa käsitellään keskustelun ohessa taiteellisen itseilmaisun keinoin. Kokemuksille, ajatuksille, tunteille ja toiveille annetaan niiden sanallistamisen sijaan tai lisäksi ulkoinen muoto esimerkiksi kuvan tekemisen tai saven työstämisen kautta. Luovassa prosessissa näkyväksi tehtyä ja itsestä ulkoistettua voi olla helpompaa kohdata, tutkia, hyväksyä ja jäsennellä.  


Taideterapeuttisia suuntauksia ovat muun muassa ratkaisukeskeinen taideterapia ja ekspressiivinen taideterapia. Ratkaisukeskeinen taideterapia yhdistää luovan ilmaisun ja ratkaisukeskeisen viitekehyksen, jossa korostetaan asiakkaan vahvuuksia, positiivisia mielikuvia ja muutoksen mahdollisuuksia. Ekspressiivisessä taideterapiassa tarkastelukulma on puolestaan filosofiaan pohjaava ja fenomenologinen, mikä tarkoittaa, että esiin nousevia asioita lähestytään ja tutkitaan ongelmakeskeisyyden sijaan mielenkiintoisina, moniulotteisina ilmiöinä.


Vaihtoehtona verbaaliterapioille taideterapia mahdollistaa monipuolista tunneilmaisua, sanojen ulottumattomissa olevien, tiedostamattomienkin asioiden näkyväksi tekemistä ja uudenlaisten näkökulmien avautumista mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Taideterapiaa toteutetaan niin yksilö-, pari-, perhe- kuin ryhmäterapiana sekä lyhyt- että pitkäkestoisesti. ______________________________________________________________

Lyhytterapia


Lyhytterapia sopii jokaiselle, joka on kuormittavassa elämäntilanteessa tai elämänsä solmukohdassa, rakentamassa laadullisesti parempaa elämää, tekemässä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä muutoksia tai etsimässä toimivampaa suhdetta itseensä ja toisiin. Lyhytterapiassa voidaan käsitellä monipuolisesti erilaisia arjen kompastuskiviä ja vastoinkäymisiä, tienhaaroja sekä kriisejä ja tunne-elämän haasteita, jotka ovat laajudeltaan rajattuja eivätkä välttämättä edellytä pitkää hoitosuhdetta. 


Lyhytterapeuttisia suuntauksia ovat muun muassa ratkaisukeskeinen lyhytterapia ja kognitiivinen lyhytterapia. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeinen ja tulevaisuuteen suuntautuva terapiamuoto, jossa painotetaan yksilön vahvuuksia ja kartoitetaan valinnan ja vaikuttamisen mahdollisuuksia edettäessä yhdessä asetettuja tavoitteita kohti. Kognitiivisessa lyhytterapiassa pyritään kohentamaan asiakkaan elämänlaatua ja lisäämään tämän itsetuntemusta ja kykyä itsesäätelyyn tarkastelemalla ja muokkaamalla joustavammaksi niitä ajatuksia ja uskomuksia, jotka vaikuttavat mahdollisten haitallisten käyttäytymistapojen ja toimintamallien taustalla.


Lyhytterapiaa toteutetaan niin yksilö-, pari-, perhe- kuin ryhmäterapiana yleensä alle 20 tapaamiskerran kokonaisuutena. Toisinaan jo muutama tapaamiskerta voi tuoda tarvittavan avun.


______________________________________________________________Taideterapiaan ja lyhytterapiaan olet tervetullut ilman diagnoosia tai lähetettä.

Terapian tavoitteista ja kestosta sovitaan yksilöllisten tarpeidesi mukaan.

Käynneistä ei tehdä kirjauksia OmaKantaan tai muihin tietojärjestelmiin.


Onko Sinulla kysyttävää?


Ota rohkeasti yhteyttä puhelimitse, yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse.

Tutustumiskerta ja tapaamiset pidetään sopimuksen mukaan pääkaupunkiseudulla

tai tietoturvallisesti etäyhteydellä maantieteellisestä sijainnistasi riippumatta.Hinnasto

Taideterapia

Taideterapia yksilökäynti  75 min  80,00 €


Taideterapia parikäynti  90 min  100,00 €


Perhe- ja kotikäynnit sopimuksen mukaan.

Lyhytterapia

Lyhytterapia yksilökäynti  45 min  70,00 €


Lyhytterapia parikäynti  60 min  80,00 €


Perhe- ja kotikäynnit sopimuksen mukaan.

Ryhmätaideterapia

Taideterapiaryhmä tapaa yleensä 6–10 kertaa. Yksittäisen tapaamiskerran kesto on 90–120 min.

Hinta/kerta/henkilö  50,00 €


Tiedustelut ja tarjouspyynnöt sähköpostitse.

Työpajat, kurssit, koulutukset

Työpajat, hyvinvointipäivät, kurssit ja koulutukset tarpeiden ja toiveiden mukaan räätälöitynä. Myös monikielisesti (suomi, englanti, saksa).


Tiedustelut ja tarjouspyynnöt sähköpostitse.


Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %) ja ovat voimassa 31.12.2024 saakka. 

Lyhytterapia ja taideterapia eivät toistaiseksi ole Kela-korvaavuuden piirissä.

Maksutapana käytetään laskua, jossa maksuaika on 7 vuorokautta.

Peruutathan varatun ajan viimeistään vuorokautta (24 tuntia) ennen varattua ajankohtaa.

Peruuttamattomat tai alle vuorokausi ennen varattua aikaa

peruutetut tapaamiset veloitetaan hinnaston mukaan.

Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.


Esittely

Olen Emilia Lindroos, ratkaisukeskeinen taideterapeutti, ekspressiivisen taideterapian ohjaaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja tuleva kognitiivinen lyhytterapeutti. Haluni oppia ja ymmärtää maailmaa ja sen ilmiöitä eri näkökulmista on viitoittanut tietäni moneen ammattiin: kulttuurienväliseksi viestijäksi, tieteidenväliseksi tutkijaksi ja opettajaksi sekä sosionomiksi ja ihmissuhdetyön tekijäksi. Monipolvinen matka on monen käänteen kautta johdatellut minut itselleni merkityksellisen työn äärelle.


Omaa elämänpolkuani rikastuttaneet kokemukset ja kohtaamiset ovat vahvistaneet käsitystäni erityisesti luovuusterapeuttisten menetelmien tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä terveyden ja hyvinvoinnin, toiminta- ja työkyvyn sekä erilaisten toipumis- ja kuntoutumisprosessien edistämisessä. Luova mieli on utelias, joustava mieli, joka auttaa meitä oivaltamaan uutta, myöntymään muutokseen ja näkemään esteiden tilalla mahdollisuuksia.


Elämänkaaren varrella voi tulla eteen monenlaisia haasteita, vastoinkäymisiä ja kriisejä, joiden läpieläminen, käsittely ja punominen osaksi omaa elämäntarinaa saattavat edellyttää erilaisia lähestymistapoja. Työskentelen integratiivisesti yhdistäen eri suuntausten teorioita ja menetelmiä sekä luovia harjoituksia ja taiteenlajeja tukeakseni Sinua mahdollisimman kokonaisvaltaisesti omalla polullasi kohti syvällisempää itsetuntemusta, tasapainoa ja lempeämpää, omannäköistä ja hyvältä tuntuvaa elämää.


Työotteeni on asiakaslähtöinen, kulttuurisensitiivinen ja reflektiivinen. Perustan terapeuttiselle työskentelylle muodostaa tasa-arvoinen ja luottamuksellinen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhde, jonka rakentamisessa olennaisia ainesosia ovat toisen varaukseton arvostus ja kunnioitus, turvallinen, kannateltu tila sekä lämmin ja myötäelävä kohtaaminen. Näistä lähtökohdista käsin voimme yhdessä asettua tutkimaan tarinaasi ja etsiä yksilöllisiin tarpeisiisi ja tavoitteisiisi sopivaa, toipumista, toimijuutta ja toivoa edistävää työskentelytapaa. 


Olet lämpimästi tervetullut löytöretkeilemään luovuuteen

ja pysähtymään kanssani sisäisen maailmasi äärelle.


Palvelen Sinua mielelläni myös

englannin ja saksan kielellä.


Emilia

Keskeinen koulutustausta


  • Kognitiivinen lyhytterapeutti sis. psykoterapeuttiset valmiudet 2023–2025
  • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti sis. psykologian perusopinnot 2024
  • Ratkaisukeskeinen taideterapeutti 2023
  • Ekspressiivisen taideterapian ohjaaja 2022
  • Sanataiteen ohjaaja 2020
  • Kohtaamistaiteen ohjaaja 2019


  • Sosionomi AMK 2024 
  • OTT, Lapin yliopisto 2015
  • FM, Helsingin yliopisto 2007


JäsenyydetMuuta
Yhteydenotto

 
 
 
Kyllä.
 
 


CREANTE

Emilia Lindroos


040 502 6501

emilia.lindroos@creante.fi


Ota rohkeasti yhteyttä,

mikäli Sinulla on

kysyttävää palveluistani,

vastaan mielelläni.


Parhaiten tavoitat minut

sähköpostitse tai viereisen yhteydenottolomakkeen kautta.unsplash